Arxius

Monthly Archives: Desembre 2012

Aquesta entrada és una petita mostra del projecte de final de carrera amb el que vaig aconseguir el títol de dissenyadora gràfica: una nova marca per a l’Hotel Rural Font de l’Oca, a l’Espluga de Francolí, Tarragona.
La realització de totes les fotografies per les diferents peces va permetre que el nou sistema gràfic, impregnat de referents modernistes molt presents a la Masia, fos també, un reflex del seu entorn.
El Projecte va ser publicat a l’edició Select I, de l’editorial IndexBook.


Esta entrada es una pequeña muestra del proyecto de final de carrera con el que conseguí el título de diseñadora gráfica: una nueva marca para el Hotel Rural Font de l’Oca, en Espluga de Francolí, Tarragona.
La realización de todas las fotografías para las diferentes piezas permitió que el nuevo sistema gráfico, impregnado de referentes modernistas muy presentes en la Masía, fuera también, un reflejo de su entorno.
El Proyecto fue publicado a la edición Select I, de la editorial IndexBook.

 

Anuncis

El parquet lluent i la llum tènue; la improvisació més enllà de les pautes i el joc de dibuixar amb el cos; ella. Resoldre la contradicció de ballar en silenci i omplir l’espai de música.

*més informació d’ImproLab a http://grupoimprolab.blogspot.com.es/


El suelo destellante y la luz tenue; la improvisación más allá de las pautas y el juego de dibujar con el cuerpo; ella. Resolver la contradicción de bailar en silencio y llenar el espacio de música.

*más información de ImproLab a http://grupoimprolab.blogspot.com.es/

ImproLab -1 ImproLab -2 ImproLab -3ImproLab -5 ImproLab -4

Sempre he valorat l’artesania; la inversió de temps que dediquen aquells acostumats a treballar a foc lent així com les imperfeccions que deixen l’empremta d’aquelles mans que les treballen; és el valor de les coses ben fetes.

Al poblat de Ban Baht, a Bangkok, s’hi troben els artesans que modelen els baht, els bols rodons amb els quals els antics monjos demanaven almoina cada matí amb l’albada i que des de fa anys han estat substituïts per bols seriats provinents de la Xina. El laberint de carrers estrets de Ban Baht et motiva, inicialment, certa desconfiança però s’esvaeix amb la mateixa rapidesa amb la que els seus habitants mostren apassionats la seva feina. Aquell matí la nostra curiositat va fer de guia i el resultat va ser una de les experiències més boniques del viatge.

— 
Siempre he valorado la artesanía; la inversión de tiempo que dedican aquellos acostumbrados a trabajar a fuego lento así como las imperfecciones que dejan la huella de las manos que las trabajan; es el valor de las cosas bien hechas.

En el poblado de Ban Baht, en Bangkok, se encuentran los artesanos que modelan los “baht”, los cuencos redondos con los cuales los antiguos monjes pedían limosna cada mañana con la luz del alba y que desde hace años han sido sustituidos cuencos seriados provenientes de China. El laberinto de calles estrechas de Ban Baht te motiva, inicialmente, cierta desconfianza pero se desvanece con la misma rapidez con la que sus habitantes muestran apasionados su trabajo. Aquella mañana nuestra curiosidad hizo de guía y el resultado fue una de las experiencias más bonitas del viaje.

 

Ban Baht - 1 Ban Baht - 2 Ban Baht - 3 Ban Baht - 4 Ban Baht - 5 Ban Baht - 6 Ban Baht - 7 Ban Baht - 8